Budgetbewaking 

 

TimeWriter is een compleet systeem voor gebruikers waarin de uren worden bijgehouden. De tool omvat het hele proces van budget tot registratie en rapportage. Het dekt ook de lading voor managers en beheerders: op elk tijdstip zijn krachtige rapportages te maken. Zo is per periode, project of medewerker te zien of alles binnen de planning verloopt en waar zo nodig bijgeschaafd moet worden. Het softwaresysteem maakt budgetbewaking overzichtelijk en handelbaar.